MR SUB 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.


MR SUB 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Informacje ogólne

Informacje ogólne Spółki


MR SUB 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań, pod numerem KRS 0000500386.

Rok założenia: 2014

REGON: 302668483 • NIP: 7811894070 • KRS: 0000500386

Przedmiotem działalności MR SUB 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest działalność rachunkowo-księgowa oraz doradztwo podatkowe.

 

 

 

Ogłoszenia, komunikaty, raporty bieżące i okresowe


Ogłoszenia

 

W chwili obecnej brak ogłoszeń.

 

Raporty

 

W chwili obecnej brak raportów.

 

Kontakt


 
Adres korespondencyjny Spółki:
 
MR SUB 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.
Kościelna 37
60-537 Poznań
Poland
 

Wróć na początek